DOWNLOAD RAPPORT: ‘Verschillen en overeenkomsten gebruik e-mail en social media’

Met trots   presenteert   Spotler alweer    de   zevende   editie   van het   Nationaal   E-mail   Onderzoek (download hier).   Het rapport   geeft   een   compleet   beeld    van   hoe   de   Nederlander   in   2019   omgaat   met   het   online   communicatiekanaal   e-mail.    

Vaak wordt geroepen dat e-mail dood is en dat alle ballen op social kunnen. De vraag is echter of dit terecht is of juist niet? Uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 blijkt dat de Nederlandse consument voor bepaalde zaken een sterke voorkeur heeft voor social media ten opzichte van e-mail als communicatiekanaal. Andersom zijn er zaken waarvoor geldt dat e-mail wordt geprefereerd boven social media. De conclusie? Beide kanalen kunnen gebroederlijk naast elkaar blijven bestaan.

 

Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt in het Nationaal E-mail Onderzoek elk jaar gekeken naar het gebruik van het (communicatie)kanaal e-mail afgezet tegen andere kanalen, zoals Whatsapp of Facebook. Zo kan jaarlijks inzichtelijk worden gemaakt voor marketeers hoe de consument – hun potentiële klanten – diverse kanalen inzetten en waarderen. Soms zijn er overeenkomsten, veel vaker zijn verschillen in voorkeuren. In dit blogartikel ga ik in op verschillen en overeenkomsten.

 

  1. Op welk moment van de dag zijn we bezig met e-mail en social media?
    Laten we beginnen met een overeenkomst. Als we kijken naar de momenten op de dag dat mensen vooral actief zijn met het lezen van hun e-mail of het bijhouden van hun social kanalen zijn dat vooral de uren na 19:00 uur. Voor e-mail geldt dat ook tot 11:00 uur in de ochtend veel mails worden gelezen. Dus als je consumenten wil bereiken via e-mail of social media dan heb je gemiddeld genomen de meeste kans na 19:00 uur ’s avonds.

  1. Reclame? Prima, maar niet via social media
    Nu schreef ik net wel dat je consumenten het best ’s avonds naar 19:00 uur kunt bereiken, maarrrr…. als het om reclameboodschappen gaat, zou ik dat niet via social media doen. De inbox van de consument is de plaats geworden waar men graag aanbiedingen en commerciële uitingen ontvangt. Social media is wellicht toch meer bedoeld voor het onderhouden van (sociale) contacten. Gemiddeld 69% van alle Nederlanders ontvangt reclame graag per mail, gevolgd door de ouderwetse brievenbus (13%) en Facebook (6%). Er is echter een opvallende uitzondering te constateren. Jongeren tussen de 14 en 17 jaar ontvangen in eerste instantie ook het liefst reclame in de inbox, maar op de tweede plaats staat bij hen Instagram met 13%. Dus zijn jongeren jouw doelgroep, dan doe je er verstandig aan om hen via e-mail en Instagram na 19:00 uur te bereiken.

 

  1. 91% van alle Nederlanders is dagelijks actief op social media
    Als we even inzoomen op social media, dan blijkt uit het onderzoek dat inmiddels 91% van alle Nederlanders dagelijks actief is op social media. Hoeveel keer per dag iemand actief is op social media is sterk afhankelijk van de leeftijd. Jongeren tussen de 14 en 24 zijn vooral meer dan 20 keer per dag actief. Terwijl mensen tussen de 25 en 44 met name zo’n 4 tot 6 keer per dag actief zijn op social media. Nog even ter vergelijking: 91% van de Nederlanders zijn dagelijks actief op social media, 94% van de Nederlanders zijn ingeschreven op nieuwsbrieven van organisaties.

  1. Waar gebruiken consumenten e-mail en social media voor?

Tot slot wil ik ingaan op de verschillen in de redenen waarom consumenten social media en e-mail gebruiken. Voor beide geldt dat de belangrijkste reden persoonlijke communicatie is.Consumenten gebruiken social media toch vooral voor entertainment en actualiteiten, terwijl ze e-mail meer zien als officieel communicatiekanaal met overheden en energiebedrijven, banken en verzekeraars. Ook voor reclame (via nieuwsbrieven) is e-mail – zoals gezegd – veel populairder dan social media.

Tot slot ter afsluiting van deze uiteenzetting van feiten en cijfers uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 nog één leuk weetje: WhatsApp is gemiddeld gezien het eerste kanaal/platform dat we gebruiken nadat we ’s ochtends zijn opgestaan.

Ben je door dit blog geïnteresseerd geraakt in alle 21 conclusies en 12 learnings die in het onderzoek zijn gepubliceerd? Geen nood, dan kun je het gratis downloaden op de website van Spotler. Veel leesplezier alvast!

Over het onderzoek

Voor de zevende editie van het  Nationaal E-mail Onderzoek  zijn uit het consumentenpanel van CG Selecties aan 2.084 personen 27 vragen voorgelegd. Met als focus e-mail in vergelijking tot andere online communicatiemiddelen, zoals WhatsApp en Facebook. In deze editie van het onderzoek is er voor marketing- en communicatiedoeleinden gekozen om meer duiding te geven aan de uitkomsten door de link te leggen met de cijfers uit de Nationale E-mail Benchmark 2019 van de DDMA (Dutch Direct Marketing Association). Dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan onder een groot aantal (aangesloten) Nederlandse ESP’s (E-mail Service Providers) en geeft inzicht in aflever-, open- en klikratio’s in relatie tot branches en type mailings die worden verzonden. Door deze cijfers te combineren met antwoorden van consumenten hebben we geprobeerd om voor online marketeers daar waar mogelijk inzichtelijk te maken op welke punten zij eventueel verbeteringen kunnen doorvoeren in hun e-mail marketingactiviteiten.

Voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken zijn geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Spotler (ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketingsoftware) in samenwerking met CG Selecties.