Social media analyse onderwijs: ‘HvA meest besproken’

vragen-coosto (1)

Hoe doen onderwijsinstellingen het op de sociale media. Coosto deed onderzoek. Hbo- en wo-instellingen scoren in alle opzichten beter dan vorig jaar op Twitter. Ze maakten meer content, reageerden vaker en wisten meer reacties uit te lokken. Dat blijkt uit onderzoek van monitoringbedrijf Coosto naar het Twitter-gebruik van mbo-, hbo- en wo-instellingen in Nederland over het afgelopen studiejaar 2014/2015. Van alle hogescholen in Nederland reageerde de HvA het meest op berichtgeving en behandelde veruit de meeste vragen. 

HvA meest besproken onderwijsinstelling

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) scoort nu aanzienlijker hoger dan vorig jaar op interactie zo blijkt uit het  onderzoek van Coosto dat onlangs op FrankWatching verscheen. Daphne Nonahal, marktonderzoeker en consultant bij Coosto: ‘De effort die in Twitter en de webcare wordt gestoken staat goed in verhouding tot wat de HvA er aan reacties voor terugkrijgt. De HvA is daarmee een van de beter presterende hogescholen op Twitter.’ De HvA krijgt van alle hogescholen de meeste reacties op de eigen content en staat op de tweede plaats van hogescholen die de meeste retweets kregen. Ook is zij binnen het hbo-segment de meest besproken onderwijsinstelling. Daarnaast valt het op dat de HvA dit jaar op de 3e plaats staat van meest positief besproken onderwijsinstellingen. Dit is een mooie verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen de HvA niet in de top 10 voorkwam.

Trends

Het afgelopen jaar wordt er in het algemeen 36% meer over onderwijsinstellingen gesproken op Twitter dan vorig jaar. Deze forse stijging staat haaks op de algemene cijfers over het afnemende gebruik van Twitter onder de doelgroep (-49% in categorie 15-39 jaar). Het gebruik van Facebook en Twitter daalt onder de jongere doelgroep, maar stijgt onder de oudere doelgroep (met name 60-plussers). De overgang naar meer visuele content op social media is een trend die de afgelopen tijd sterk zichtbaar is. Instagram, Snapchat en Pinterest groeien sterk, vooral onder de jongere doelgroep. Verder ontwikkelt online communicatie zich steeds meer richting 1 op 1.  Als het gaat om de trend in de toon van de reacties, kiezen veel organisaties dan ook voor een steeds persoonlijkere benadering. De sterke groei in het (zakelijk) gebruik van Whatsapp sluit hier goed op aan. Met name onder jongeren is het percentage dat Whatsapp zakelijk gebruikt hoog.

Nieuwe media & HvA pilots

De HvA volgt de ontwikkelingen in het online medialandschap en past haar contentstrategie aan op basis van de kanalen die door doelgroepen gebruikt worden. Het gebruik van WhatsApp en visuele kanalen zoals Instagram en Snapchat is erg hoog onder de doelgroep van (aankomend) studenten. De hogeschool gaat daarom starten met communicatie via nieuwe kanalen zoals WhatsApp. In een WhatsApp-pilot wordt getest of de HvA op die wijze effectief vragen van studenten en/of aankomend studenten kan beantwoorden. Daarnaast start de HvA dit jaar pilots met kanalen die eerder minder gebruikt werden, maar waarvan het gebruik al jaren stabiel is en/of stijgt, zoals LinkedIn en YouTube. Ondanks de terugloop in het aantal gebruikers van Twitter blijft de HvA actief op Twitter. Wel wordt er op basis van trends en ontwikkelingen ook gekeken naar uitbreiding van de middelenmix en het bijsturen van de contentstrategie. Zo wil de HvA bijvoorbeeld ook meer gebruik maken van visuele content in de vorm van korte filmpjes.

Via: HVA.nl/Coosto

Geef een reactie